Ajax ile DataTables eklentisini GET yöntemiyle veri yükleme

DataTables Nedir ?

Web uygulamalarında, veri gösteriminde kullanabileceğiniz önemli bir JQuery eklentisidir.
Genelde tablo ağırlıklı uygulamalarda tercih ettiğimiz bir eklenti olan DataTables yeri geldiğinde işimizi çok kolaylaştırmıştır.

Ajax ile DataTables veri yükleme

Yazacağımız Script kodu ile DataTables eklentimizi GET yöntemiyle alınan veriler ile dolduracağız.

 <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {
      var table = $("#myTable tbody");
      $.ajax({
        url: '/User/GetAllUser',
        method: "GET",
        xhrFields: {
          withCredentials:true
        },
        success: function (data) {
          table.empty();
          $.each(data, function (a, b) {
            table.append("<tr><td>"+b.CannonicalName+"</td>"+
              "<td>"+b.SamAccountName+"</td>"+
               "<td>"+b.UserAccountCode+"</td>"+
               "<td>"+b.UserAccountControl+"</td>"+
                "<td>"+b.LastLogon+"</td>"+
                "<td>"+b.WhenCreated+"</td>"+
                 "<td>"+b.PwdLastSet+"</td>"+
                 "<td> <button class='btn btn-success'>Yetki</button></td></tr>");
          });

          $("#myTable").DataTable();
          }
      })
    });
             
  </script>

tablomuza ait Html kodu ise şu şekilde olmalıdır : 


     <table id="myTable" class="display" width="100%">

        <thead>
          <tr>
            <th>Adı</th>
            <th>Kullanıcı Adı</th>
            <th>Durum Kodu</th>
            <th>Durumu</th>
            <th>Son Bağlantı</th>
            <th>Oluşturulma Tarihi</th>
            <th>Son Parola Değiştirme</th>
            <th>Yetki</th>


          </tr>
        </thead>
        <tfoot>
          <tr>
            <th>Adı</th>
            <th>Kullanıcı Adı</th>
            <th>Durum Kodu</th>
            <th>Durumu</th>
            <th>Son Bağlantı</th>
            <th>Oluşturulma Tarihi</th>
            <th>Son Parola Değiştirme</th>
            <th>Yetki</th>

          </tr>
        </tfoot>
        <tbody></tbody>

      </table>

Sunucu Tarafı

Arka yüzde yapılacak işlem çok daha kolaydır. Veriyi Json olarak döndürecek bir method yazmak yeterli olacaktır.

 public JsonResult GetAllUser()
    {
      
      var liste = KullaniciGetir(); //UserEntity sınıfından oluşan verilerin listesini döndüren method
      return Json(liste, JsonRequestBehavior.AllowGet);


    }

 public class UserEntities
  {

    public string CannonicalName { get; set; }
    public string SamAccountName { get; set; }
    public string UserAccountCode { get; set; }
    public string UserAccountControl { get; set; }
    public string LastLogon { get; set; }
    public string WhenCreated { get; set; }
    public string PwdLastSet { get; set; }

  }


April 28, 2020 tarihinde oluşturuldu.