.Net Uygulamalarında Kod İncelemesi (Code-Review)- Gün:1

Kurumumuz bünyesinde geliştirdiğimiz uygulamalardaki tecrübelerimiz ve ilgili uygulamalar üzerindeki best practise örneklerinin derlendiği .Net uygulamalarında kod incelemeleri yazı serimize devam ediyoruz.

Collection Yapıların döndürülmesi

Bir method tanımladınız ve bu method bir collection yapısı return edecek ise , tavsiyemiz null değer döndürmemeniz.
Benzer durumlarda eğer liste bir elemana sahip değilse boş liste döndürün.

 public List<City> GetCities()
   {
     // mantıksal işlemlerin yapıldığı kod bloğu. Eğer liste elemana sahip değilse boş liste döndür

     return new List<City>();
   }

First() methodu yerinde FirstOrDefault() Kullanın

First() ve FirstOrDefault(),linq yapısının birbirine çok benzeyen iki methodudur.
İki methodun farkı;boş bir liste olduğu durumlarda görülür. Eğer bir liste boş ya da aranılan şartı karşılayan elemanı yok ise First() methodu InvalidOperationException hatası fırlatacaktır.Bu durumda FirstOrDefault() methodu daha güvenli olacaktır. liste boş ya da şartı sağlayan bir değer yok ise default değer dönecektir.

 var cities = GetCities().First(x => x.Adi == "Paris");
 // kod bloğunda liste boş ya da listede "Paris" isimli şehir olmadığı durumda InvalidOperationException hatası alırız. 
 


var cities = GetCities().FirstOrDefault(x => x.Adi == "Paris");
// bu senaryoda liste boş ya da listede "Paris" şehri yok ise First() methodundaki hatayı almayız. 

Bir sonraki incelemede buluşmak üzere..

October 21, 2020 tarihinde oluşturuldu.